مرکز اطلاعات بترجم
ارائه محتوای ترجمه تخصصی
مرور برچسب

Curriculum

مقاله تربیت معلم و تجزیه و تحلیل تطبیقی برنامه های دوره کارشناسی ارشد در “ترکیه و ایالات…

دوره های مقوله دانش در تحصیلات تکمیلی تربیت معلم در این مقاله به صورت تطبیقی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. دوره های اجباری و انتخابی به همراه دروس آن ها در مناطق و دانشگاههای مختلف متفاوت است. تربیت معلم آموزش ضمن خدمت ترجمه علوم…