مرکز اطلاعات بترجم
ارائه محتوای ترجمه تخصصی
مرور برچسب

کلکتور خورشیدی

ترجمه مقاله مکانیک – استفاده از انرژی خورشیدی در آبگرمکن ها

استفاده از انرژی تجدیدپذیر به خصوص انرژی خورشیدی امروزه به شدت مورد توجه قرار گرفته است. ما در اینجا بران شدیم تا در این مطلب یکی از کاربردهای انرژی خورشیدی که تولید آب گرم است را توضیح دهیم.