مرکز اطلاعات بترجم
ارائه محتوای ترجمه تخصصی
مرور برچسب

لیست سایتهای که ترافیک داخلی

گروه ترجمه تخصصی بترجم به عضویت وب سایتهای با ترافیک داخلی درآمد.

پس از ماه ها پیگیری و مکاتبات متعدد سرانجام بترجم موفق شد در تاریخ 1/خرداد/1397 به عضویت وب سایت های با ترافیک داخلی ایران بپیوندد. از این پس،تمامی شرکت های ISP و اپراتور های موبایل بایستی حداقل ترافیک مصرفی در مجموعه وب سایت های بترجم را…