مرکز اطلاعات بترجم
ارائه محتوای ترجمه تخصصی
مرور برچسب

فرهنگ در ترجمه

عواملی که مترجمین ماشینی نمی توانند جایگزین مترجمین انسانی شوند چیست؟

امروزه مترجمین ماشینی مرتب بروز رسانی می شوند و برنامه ریزی آنها ارتقا می یابد اما با این وجود هرگز نمی توانند قابلیت های مترجم انسانی را تمام و کمال تصاحب کنند و هوش مصنوعی هیچوقت با خالق خود که هوش طبیعی است قابل مقایسه نخواهد بود.

ترجمه خوب را چگونه بشناسیم؟ – بخش پایانی

ایده های باسنت به خوبی در کار ترجمه برای کودکان مورد استفاده قرار می گیرد. زمانی که بزرگسالان برای کودکان با صدای بلند می خوانند در حقیقت داستان را برای کودک اجرا می کنند. تعابیر خود را با داستان در فرایند و کودک نیز مخاطب آنها خواهد بود.…

ترجمه خوب را چگونه بشناسیم؟ – بخش دوم

تینا پورتینن که خوانائی دو ترجمه فنلاندی جادوگر سرزمین اُز اثر فرانک بوم را مورد مطالعه قرار داده است، ملاحظه کرده است که میزان تحمل و پایداری در برابر عبارات غیر متجانس و بیگانه در ادبیات کودکان خیلی کمتر از کتابهایی است که برای افراد…

ترجمه خوب را چگونه بشناسیم؟

اشتراک، عملکرد و بلند خوانی از ویژگی های کتب کودکان و ترجمه های چنین کتابهایی می باشند گوش دادن به کتبی که با صدای بلند خوانده می شوند نه تنها راهی است که کودکی بی سواد می تواند با این طریق وارد دنیای ادبیات و نوشتجات شود.

تعامل و گفتگو بین متن و مفهوم آن در ترجمه – بخش پایانی

هرچیزی در زندگی می تواند بخشی از یک جزء بزرگتر باشد همانطور که باختین می­گوید: یک تعامل پایدار بین معانی وجود دارد. تمامی این معانی یک استوار پنهانی در شایسته سازی یکدیگر دارند. لغاتهای من وتو در هر مباحثه و مکالمه ای به چشم می خورند. در هر…

تعامل و گفتگو بین متن و مفهوم آن در ترجمه – بخش دوم

یک شعر زمانی به کار گرفته می شود که خواننده به شکلی فعال در موقعیت خوانش حضور پیدا کرده و شعر را به کار می گیرد و بدین ترتیب شکل و زندگی جدیدی به متن می بخشد. در هر دفعه خوانش خواننده و متن یکدیگر را لمس کرده و بنابر این متنهایی جدید خلق می…

تعامل و گفتگو بین متن و مفهوم آن در ترجمه – بخش نخست

اگر چه اغلب بزرگسالان تنها به عنوان یک بزرگسال ترجمه نمی کنند. هر فرد بزرگسال و رشد کرده قبلاً کودکی بوده است. هنگام ترجمه برای کودکان، مترجمان مذاکره و مناظره با همه ی کودکان برقرار می کنند: پیشینه ی کودکی، کودک دوره ی خودشان، کودکان قبل…

ترجمه متون تخصصی – بخش سوم

متون استدلالی و موفق و قابل اعتمادشامل درک فعال و غیر فعال می باشند. باختین اصلاً درک غیر فعال را یک نوع درک به حساب نمی آورد. اما آن را دریافت چیزی می داند که داده شده و قابل دسترسی می باشد. به طور کلی این اصطلاح و کاربردهای متنوع آن ارزش…

ترجمه متون کودکان

حتی اگر برایمان آسان­تر باشد که درباره متون به عنوان کنش ها و اعمال بحث کنیم، اما پذیرفتن اینکه مترجم هم در حال عمل کردن و کار کردن در موقعیت های ترجمه است. کار چندان آسانی نیست. به نظر من بعید است که از عملکرد افراد متفاوت در یک موقعیت…