مرکز اطلاعات بترجم
ارائه محتوای ترجمه تخصصی
مرور برچسب

ترجمه کودکان

ترجمه برای کودکان

در ترجمه برای کودکان و ترجمه برای بزرگسالان یک مشکل اساسی به صورت مشترک وجود دارد. اینگونه ترجمه ها بی­نام و غیر قابل مشاهده است. چندین محقق متذکّر شده­اند که وقتی ما ادبیات اصیلی را که برای کودکان نوشته شده است تصدیق وتایید می کنیم به…

ترجمه تخصصی کودکان-بخش اول

مشکلات و مسائل موجود در ترجمه فقط به خود متن مبدا مربوط نمی شود، بلکه به مفهوم و اهمیت متن ترجمه شده برای خوانندگان آن زبان نیز بستگی دارد. خوانندگانی که بخشی از یک فرهنگ خاص بوده اند، یا با مجموعه ای مشترک از دانش و ادراکِ حاصل شده از آن…