مرکز اطلاعات بترجم
ارائه محتوای ترجمه تخصصی
مرور برچسب

ترجمه کودکان

ترجمه تخصصی؛ فرهنگ در ترجمه

همواره راجع به این که چگونه ما بزرگترها به فرهنگ کودکان می نگریم و ابهاماتی وجود دارد. آیا باید آن را فرهنگی بپنداریم که توسط کودکان خلق شده است؟ یا اینکه فرهنگی است که توسط بزرگترها برای کودکان به وجود آمده است؟ یا هردوی این موارد؟ اگر هر…

ترجمه تخصصی متون؛ دقت در یک تفاوت

علاوه بر بازی، تفاوتهای دیگری میان کودکی و بزرگسالی در جوامع متمدن غربی وجود دارد. نیل پست، من بی گناهی و احساس شرمندگی را بر اساس گناه و اسرار بیان می کند. او عنوان می کند که اختلاف اساسی به خاطر دانشی است که بزرگسالان دارند.

ترجمه تخصصی متون؛ ترجمه برای کودکان

ترجمه تخصصی به معنای آن است که کاری (در اینجا ترجمه) قرار است بصورت تخصصی و علمی انجام شود. مثلا هنگامی که ترجمه را برای کودکان انجام می دهیم، باید به آن ها توجه ویژه ای داشته باشیم و اینکار را بصورتی کاملا تخصصی انجام دهیم. در زیر بصورت…

ترجمه تخصصی متون؛ توجه به مخاطب ترجمه

هنگامی که ترجمه تخصصی متون انجام می دهیم، می بایست به مخاطب آن توجه ویژه ای داشته باشیم. همینطور که یک چشم ما به متن است، یعنی جایی که از آن شروع کردیم، چشم دیگرمان مرتیا روی مخاطب ترجمه است، یعنی کسی که برای او ترجمه می کنیم.

ترجمه خوب را چگونه بشناسیم؟ – بخش دوم

تینا پورتینن که خوانائی دو ترجمه فنلاندی جادوگر سرزمین اُز اثر فرانک بوم را مورد مطالعه قرار داده است، ملاحظه کرده است که میزان تحمل و پایداری در برابر عبارات غیر متجانس و بیگانه در ادبیات کودکان خیلی کمتر از کتابهایی است که برای افراد…

ترجمه خوب را چگونه بشناسیم؟

اشتراک، عملکرد و بلند خوانی از ویژگی های کتب کودکان و ترجمه های چنین کتابهایی می باشند گوش دادن به کتبی که با صدای بلند خوانده می شوند نه تنها راهی است که کودکی بی سواد می تواند با این طریق وارد دنیای ادبیات و نوشتجات شود.

تعامل و گفتگو بین متن و مفهوم آن در ترجمه – بخش نخست

اگر چه اغلب بزرگسالان تنها به عنوان یک بزرگسال ترجمه نمی کنند. هر فرد بزرگسال و رشد کرده قبلاً کودکی بوده است. هنگام ترجمه برای کودکان، مترجمان مذاکره و مناظره با همه ی کودکان برقرار می کنند: پیشینه ی کودکی، کودک دوره ی خودشان، کودکان قبل…

ترجمه متون کودکان

حتی اگر برایمان آسان­تر باشد که درباره متون به عنوان کنش ها و اعمال بحث کنیم، اما پذیرفتن اینکه مترجم هم در حال عمل کردن و کار کردن در موقعیت های ترجمه است. کار چندان آسانی نیست. به نظر من بعید است که از عملکرد افراد متفاوت در یک موقعیت…

ترجمه ادبیات کودکان

همانطور که بسیاری از محققان اشاره کرده اند هم ارزی یکی از مهمترین نظریه ها در مطالعات ترجمه و ترجمه ادبیات کودکان می باشد که مکررا در جریان تاریخ قرار می گیرد. در عمل بیشتر تئوری های ترجمه از سال 1960 تا سال 1970 بر اساس نظریه هم ارزی بوده…