مرکز اطلاعات بترجم
ارائه محتوای ترجمه تخصصی
مرور برچسب

ترجمه تخصصی مکانیک

ترجمه مقاله مکانیک – استفاده از انرژی خورشیدی در آبگرمکن ها

استفاده از انرژی تجدیدپذیر به خصوص انرژی خورشیدی امروزه به شدت مورد توجه قرار گرفته است. ما در اینجا بران شدیم تا در این مطلب یکی از کاربردهای انرژی خورشیدی که تولید آب گرم است را توضیح دهیم.

ترجمه تخصصی مکانیک – استفاده از انرژی تجدیدپذیر در ایران و چین

انرژی های تجدید پذیر امروزه مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته است. این انرژی ها با نام انرژی پاک نیز شناخته می شوند زیرا باعث تولید کربن دی اکسید و گرمایش زمین نمی شوند.