مرکز اطلاعات بترجم
ارائه محتوای ترجمه تخصصی
مرور برچسب

ترافیک نیم بها

گروه ترجمه تخصصی بترجم به عضویت وب سایتهای با ترافیک داخلی درآمد.

پس از ماه ها پیگیری و مکاتبات متعدد سرانجام بترجم موفق شد در تاریخ 1/خرداد/1397 به عضویت وب سایت های با ترافیک داخلی ایران بپیوندد. از این پس،تمامی شرکت های ISP و اپراتور های موبایل بایستی حداقل ترافیک مصرفی در مجموعه وب سایت های بترجم را…