مرکز اطلاعات بترجم
ارائه محتوای ترجمه تخصصی
مرور برچسب

اصطلاحات گلف

اصطلاحات ورزش گلف بخش اول

ورزش مدرن گلف داری یک لغتنامه مفصل اختصاصی است که بطور بین المللی مورد استفاده همه گلفر ها می باشد. در اینجا به برخی از متداولترین اصطلاحات ورزش گلف می پردازیم.