مرکز اطلاعات بترجم
ارائه محتوای ترجمه تخصصی

ترجمه تخصصی چیست ؟ | مترجم حرفه ای کیست ؟ | اهمیت ترجمه تخصصی و مترجمین حرفه ای

ترجمه تخصصی چیست ؟ اصطلاح «ترجمه تخصصی» تعابیر مختلفی دارد. از این اصطلاح برای اشاره به ترجمه متونی استفاده شده است که در کتب مرجع مملو از واژگان تخصصی گنجانده می شوند و مخاطب خاص و محدودی دارند.

گروه ترجمه تخصصی بترجم به عضویت وب سایتهای با ترافیک داخلی درآمد.

پس از ماه ها پیگیری و مکاتبات متعدد سرانجام بترجم موفق شد در تاریخ 1/خرداد/1397 به عضویت وب سایت های با ترافیک داخلی ایران بپیوندد. از این پس،تمامی شرکت های ISP و اپراتور های موبایل بایستی حداقل ترافیک مصرفی در مجموعه وب سایت های بترجم را…

ترجمه متون – بخش دوم

در هر نوع خواندن،­ خواننده امیدهایش روش و نگاهش به زندگی و هویت کلی خود را با هم درآمیزد. بر اساس نظریه های هلند و شرهن ما یک متن را شکل داده و دچار تغییراتی می کنیم تا زمانی که به آن تعیین و قطعیت که مورد نیاز زمان است، بخشی از صحنه ای شور…

ترجمه برای کودکان

در ترجمه برای کودکان و ترجمه برای بزرگسالان یک مشکل اساسی به صورت مشترک وجود دارد. اینگونه ترجمه ها بی­نام و غیر قابل مشاهده است. چندین محقق متذکّر شده­اند که وقتی ما ادبیات اصیلی را که برای کودکان نوشته شده است تصدیق وتایید می کنیم به…