مرکز اطلاعات بترجم
ارائه محتوای ترجمه تخصصی

مشروحی از مسابقات گلف و قوانین مربوط انواع مسابقات گلف-۱

مسابقات گلف

0 150
golf rules

 

مسابقات گلف استروک و مچ پلی

مسابقات گلف استروک و مچ پلی:

اسکور کارت استروک پلی دو نوع اصلی مسابقات گلف عبارتند از مسابقات استروک و مچ پلی در گلف Match play و Stroke play. به غیر از این دو نوع بازی اصلی، بسیاری از فرمت های دیگر در تورنومنت  بازی گلف وجود دارند که بعضی از آنها به صورت رسمی بازی می شوند نظیر Stable Ford . و اشکال محبوب بازی های تیمی مسابقات گلف استروک و مچ پلی مثل ، Four some (بازی های چهار نفره) و Four ball (چهار توپ) دارند.

The two basic forms of playing golf are Match play and Stroke play. Apart from these two basic types of play, many other golf tournament formats exist, some of which are regarded “official” forms of play, such as Stable ford and the popular forms of team play known as, Four some and Four ball games

.

مسابقات گلف استروک و مچ پلی : شکل های بازی مچ پلی

رقابت تک نفره: در این مسابقه یک بازیکن مقابل بازیکن دیگر به رقابت می پردازد.

رقابت سه نفره: در این مسابقه یک بازیکن مقابل دو بازیکن دیگر و هر طرف با یک توپ بازی می کنند.

رقابت چهار نفره: در این مسابقه دو بازیکن در مقابل دو بازیکن دیگر به رقابت می پردازند و هر طرف با یک توپ بازی می کند.

سه توپی: (تریبال) در این مسابقه سه بازیکن در مقابل یک بازیکن دیگر بازی می کنند که هر نفر توپ خود را بازی می کند. هر بازیکن دردو رقابت جداگانه به رقابت می پردازد.

بستبال ( بهترین توپ): در این رقابت یک بازیکن مقابل بهترین توپ دو بازیکن دیگر یا بهترین توپ سه بازیکن دیگر بازی می کند.

چهار توپی (فوربال): در این رقابت دو بازیکن با بهترین توپ خود در مقابل بهترین توپ دو بازیکن دیگر به رقابت می پردازند.

Forms of Match Play

Single: A match in which one player plays against another player.

Threesome: A match in which one player plays against two other players, and each side plays one ball.

 Foursome: A match in which two players play against two other players, and each side plays one ball.

Three-Ball: Three players play a match against one another, each playing his own ball. Each player is playing two distinct matches.

Best-Ball: A match in which one player plays against the better ball of two other players or the best ball of three other players.

 Four-Ball: A match in which two players play their better ball against the better ball of two other players

مسابقات گلف - استروک گذاری و شمارش اسکورها

مسابقات گلف استروک و مچ پلی : شکل های بازی استروک پلی

انفرادی: که در این مسابقه هر رقیب به صورت انفرادی بازی می کند.

چهارتایی: در این رقابت  رقیب های دونفری به عنوان همبازی با یک توپ بازی می کنند.

فوربال: در این رقابت دو بازیکن رقیب به عنوان همبازی ولی هر بازیکن با توپ خود بازی می کند. امتیاز پایین تر همبازی برای آن حفره محسوب می شود. اگر یک بازیکن موفق به اتمام بازی یک حفره نشود جریمه ندارد.

نکته:

برای بوگی، پار و رقابت های Stableford به قانون ۳۲-۱ در کتاب مراجعه کنید .

 

 

Forms of Stroke Play

 Individual: A competition in which each competitor plays as an individual.

Foursome: A competition in which two competitors play as partners and play one ball.

Four-Ball: A competition in which two competitors play as partners, each playing his own ball. The lower score of the partners is the score for the hole. If one partner fails to complete the play of a hole, there is no penalty.

Note: For bogey, par and Stableford competitions, see Rule 32-1. Four-Ball See “Forms of Match Play” and “Forms of Stroke Play”. Foursome See “Forms of Match Play” and “Forms of Stroke Play”.

 

Basic Golf Rules

مسابقات گلف استروک و مچ پلی:

قوانین اصلی بازیهای استروک پلی گلف

 • یک بازیکن مجاز است حداکثر ۱۴ کلاب حمل کند.
 • اگر توپ شما روی گرین باشد، نمی تواند با پرچم داخل حفره پات بزنید مگر اینکه بازیکن دیگر تمایل داشته باشد.
 • توپ را نمی توانید در وسط زمین تعویض کنید مگر اینکه برای بازی نامناسب باشد.
 • اگر یک بازیکن موفق به خروج از یک زمین و تمام کردن آن نشود و اشتباه خود را جبران نکند قبل از بازی در استروک بعدی روی تی باکس رد صلاحیت (دیسکالیفاید) خواهد شد.
 • یک بازیکن اجازه ندارد از بازیکن دیگر در طول مسابقه کلاب قرض بگیرد.
 • بازیکن مسئول درست نوشتن اسکور ثبت شده در هر زمین روی اسکور کارت است.
 • بازیکن با کمترین اسکور افتخارشروع تی باکس بعدی را دارد.
 • اگر توپ در هنگام رسیدن بازیکن به آن از روی تی افتاد می تواند بدون جریمه آن را روی تی قرار دهد.
 • موقع تی آف (آغاز بازی) توپ باید بین یا پشت خط فرضی مشخص شده توسط دو نشانگر های تی باکس کاشته شود.
 • توپ باید در هر موقعیتی که قرار گرفته بازی شود مگر اینکه غیر این گفته شود. این قانون به عنوان قوانین تابستانی نامیده می شود.
 • یک بازیکن ممکن است با موارد زیر موقعیت قرار گیری توپش را بهتر کند:

. حرکت ، خم شدن یا شکستن هر چیزی که در محل قرار گیری توپ رشد کرده است یا توپ را فیکس کند.

. ایجاد یا از بین بردن نامنظمی های سطح

. برداشتن یا فشردن شن، ولو کردن خاک، قرار دادن divot یا چمن برداشته شده هنگام ضربه.

 • قبل از ادامه رویداد استروک در یک بانکر یا هزارد آبی، بازیکن اجازه لمس شن و ماسه با کلابش را ندارد. ( این قانون همان گذاشتن کلاب روی زمین است).
 • اگر رقیب در یک استروک یا استروک های دیگر با یک توپ اشتباه که در هزارد نیست بازی کند مجازات دو ضربه (دو استروک) به او تعلق می گیرد. رقیب باید اشتباه خود را قبل از حفره بعدی با بازی با توپ صحیح یا طبق قوانین اصلاح کند. استروک ها با توپ اشتباه در اسکور او حساب نمی شوند.
 • توپی که روی گرین افتاده برداشته می شود و سپس موقعیت آن مارک می شود.
 • هنگامیکه یک بازیکن درخواست می کند که مارک توپش را حرکت دهد باید دور گرین چیزی را به عنوان یک مرجع استفاده کند و همچنین باید مطمئن شود که قبل از ضربه پات توپ روی نقطه اصلی قرار دارد.
 • اگر توپی گم شود یا در خارج محدوده (اوت اف باوندز (مشخص شده توسط نقاط سفید)) بیافتد. یا اگر توپ در یک هزارد آبی گم شده باشد ( که توسط نشانه های قرمز مشخص شده)، بازیکن یک استروک جریمه می شود و باید مجدد از تی ضربه بزند یا از نزدیکترین نقطه جای اولیه توپ که گم شده بازی خود را اغاز کند. یا اگر در کنار هزارد افتاده باشد توپ را به اندازه دو طول کلاب از آن نقطه دراپ می کند که در حاشیه هزارد قرار دارد. ( نباید به سمت نزدیکتر حفره دراپ کند)
 • اگر توپ احتمال رود که خارج از محدوده باشد، برای صرفه جویی در وقت، بازیکن ممکن است یک ضربه موقت پراویژنال(provisional ) (توپ دیگری) بازی کند. قبل از بازی با توپ پراویژنال بازیکن باید به حریف خود اطلاع دهد. اگر توپ اصلی از گم شود یا خارج از محدوده باشد، توپ موقت را در بازی می گیرد. اگر توپ اصلی پیدا شود یا خارج از محدوده نباشد، بازیکن باید توپ موقت را رها کند و بازی را بدون جریمه با توپ اول ادامه دهد.
 • اگر بازیکن در هر جای زمین توپش را غیرقابل بازی unplayable ببیند، به غیر از هزارد بازیکن یک استروک پنالتی (جریمه) می گیرد. و ممکن است توپ در نزدیکترین نقطه از محل اولیه توپ بازی شده به اندازه دو طول کلاب دراپ کند ( دراپ به سمت حفره نباشد) یا یک توپ در پشت نقطه افتاده در مسیر خط حفره دراپ کند.
 • for Stroke Play
 • A player is allowed to carry a maximum of 14 clubs.
 • If your ball is on the green, you cannot putt with the flagstick in the hole, unless it is tended by another player.
 • A ball cannot be replaced in the middle of a hole unless it has become unfit for play .
 • If a player fails to hole out and does not correct their mistake before another stroke is made on the next tee box. they will be disqualified.
 • A player may not borrow a club from another player during a match.
 • A player is responsible for the correctness of the score recorded for each hole on their score card.
 • The player with the lowest score on a hole takes the honor on the next tee.
 • If a ball falls off a tee or is knocked off by the player when addressing it, it may be re-teed without penalty.
 • When teeing off, the ball must be placed between and behind an imaginary line that connects the two tee-markers.
 • The ball must be played as it lies, unless otherwise stated. This is referred to as summer rules.
 • A player may not improve their lie by doing any of the following:
 • Moving, bending, or breaking anything growing or fixed
 • Creating or eliminating irregularities of surface
 • Removing or pressing down sand, loose soil, replaced divots, or other cut
 • turf replaced in position
 • Before making a stroke in a bunker or within a water hazard, the player is not allowed to touch the sand or ground with their club (this is referred to as grounding a club).
 • If a competitor makes a stroke or strokes at a wrong ball that is not in a hazard, they incur a penalty of two strokes. The competitor must correct their mistake before the next hole by playing the correct ball or by proceeding under the rules. Strokes made with a wrong ball do
 • not count in their score.
 • A ball on the green may be lifted and cleaned after the position of it has been marked.
 • When a player is asked to move their ball mark, they must use something around the green as a reference and also must be sure to move it back to its original spot before putting.

 

 • If a ball is lost or out of bounds (marked by white stakes). the player is penalized a stroke and must re-tee or play a ball as near as possible at the spot from which the original ball was last played.
 • If a ball is lost within a water hazard (marked by red stakes), the player is penalized a stroke and may play a ball as near as possible at the spot from which the original ball was last played. or play it as a lateral hazard and drop a ball within two club lengths from the point at which it crossed the margin of the hazard (no nearer to the hole.)

 

 • If a ball may be out of bounds, to save time, the player may play a provisional (another ball). Before playing a provisional ball. the player must inform their opponent. If the original ball is lost or out of bounds, the provisional ball becomes the ball in play. If the original ball is neither lost or out of bounds. the player must abandon the provisional ball and continue playing the original ball without penalty.

 

 • A player may deem their ball unplayable at any place on the course. except when the ball is in a water hazard.
 • The player is penalized one stroke and may play a ball as near as possible at the spot from original ball was last played. drop a ball within two club lengths of the spot where the ball lay (no nearer to the hole). or drop a ball behind the point where the ball lay in direct line with the hole. (with no limit to how far behind that point the ball may be dropped.)

برای ارسال سفارش ترجمه ورزشی کلیک کنید.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شانزده + نوزده =