مرکز اطلاعات بترجم
ارائه محتوای ترجمه تخصصی

ترجمه خوب را چگونه بشناسیم؟ – بخش پایانی

ترجمه تخصصی برای کودکان - بخش هفتم (پایان) - خوانائی ترجمه

0 181
ترجمه خوب را چگونه بشناسیم
خوانائی ترجمه
از عوامل مهم در شناخت یک ترجمه خوب، خوانائی ترجمه است، به این معنا که وقتی ترجمه با صدای بلند خوانده می شود تا چه حد زیبا و خوب است. وزن و آهنگ در این رمینه تاثیری شگرف دارد.
برونو بتل هایم[۱] زمانی به آهنگ و وزن اشاره می کند که می خواهد بر اهمیت گفتن داستان به جای خواندن آنها تاکید کند:
 در این جا خواندن به معنای تعریف شدن داستان نمی باشد به این دلیل که زمانی که کودک داستان را به تنهایی می خواند، ممکن است تصور کند که تنها یک فرد بیگانه شخصی که داستان را نوشته است یا کتاب را مرتب کرده است با گول زدن و شیوه مالیسون سر غول قصه موافق است اما زمانی که والدین او داستان را برایش تعریف می کنند کودک مطمئن میشود که والدینش با تاوان دادن غول داستان موافق هستند.
می خواهم با توجه به گفته های بتل هایم پیشبینی کنم که شنیدن داستان­هایی که بزرگترها برای کودکان می خوانند بسیار حائز اهمیت است. در این صورت کودک خود را با داستان های افسانه ای و هیولاهای آن تنها نمی بینید. هنگام بلند خوانی، بزرگترها با کودک هستند که بدین ترتیب بلند خوانی تعریف داستان به شیوه های مختلف می باشد زمانی که یک بزرگسال با صدای بلند برای کودک می خواند، صدای خودش و همچنین تعبیر و تفسیرش نیز قابل شنیدن است. فردی که با صدای بلند می خواند با کودکی که می شنود وفق داده شده است- تکرار می کند، آهسته می خواند، به واکنش های کودک عکس العمل نشان می دهد .
 سوزان باسنت[۲] در “مطالعات ترجمه” اش، بر عملکرد ترجمه ها تمرکز کرده است و از اصطلاحاتی همچوم « عملکرد – محور» و یا « خواننده – محور » استفاده کرده است. ترجمه ممکن است سمعی و بصری هم باشد:
در ترجمه تاثیر مشکلات ترجمه ی متون ادبی بعد جدیدی از پیچیدگی را به خود می­گیرد به این دلیل که در اینجا متن تنها یک عامل است در کلیت تئاتر.زبانی که متن نمایش به آن نوشته شده است به عنوان یک علامت در شبکه ای که تادوس آن را نشانه های بصری و سمعی می نامد به کار می رود. و از آن جایی که متن نمایش برای اصوات نوشته شده است، متن ادبی شامل مجموعه ای از سیستم های غیر زبانی است در جایی که شیب، زیر و بمی صدا، لهجه و غیره همگی شناساً گره هایی هستند . علاوه بر این متن نمایش شامل مسائل زیر متنی هم می باشد که ما آن را متن اشاره ای و حرکتی نامیده ایم که حرکاتی را که یک هنرپیشه ای که متن را می خواند ممکن است خود نشان دهد مشخص می کند.
ایده های باسنت به خوبی در کار ترجمه برای کودکان مورد استفاده قرار می گیرد. زمانی که بزرگسالان برای کودکان با صدای بلند می خوانند در حقیقت داستان را برای کودک اجرا می کنند. تعابیر خود را با داستان در فرایند و کودک نیز مخاطب آنها خواهد بود. در این موقعیت، همچون ترجمه ی تئاتر، اصول بسیاری که به کار گرفته می شود. در حین ترجمه ی یک داستان برای کودکان مسئله ی یک موقعیت خاص و عملکرد و متن در میان است.
در «پاسخهایی به ادبیات کودکان[۳]»، رینبرت[۴] بر اهمیت نقش میانجی – نقش پدر یا مادر که با صدای بلند برای کودکان می خوانند و کتابهایی را برای آنها انتخاب می کنند – تاکید می کند. گرایش ها و روحیه ها در موقعیت و زمانی که با صدای بلند می خوانیم آشکار و مشخص خواهد شد. و همه ی آنها بر کودک و تصورش از داستان تاثیر خواهد گذاشت. بلند خوانی بزرگسالان ممکن است باعث توضیح شود، خلاء های جا افتاده را پر کند، پاک یا حذف کند، متن را بر اساس سن کودک تغییر داده و اصلاح کنند، و یا بر اساس نظر بزرگترها نسبت به کودک این کار را انجام می دهند.
تور جوردن و ویرجاهاگ لوند[۵] متخصصان روانشناسی کودک در فنلاند بر اهمیت با هم بودن تاکید می کنند. ریشه های خلاء متن و آفرینندگی در این که چگونه یک کودک جدا بودن از مادرش را تجربه خواهد کرد یافت می شود. و همچنین می توان آن را با توانایی های بعدی کودک برای امن ماندن به همراه مادرش پیدا کرد. همان طور که هاگ لوند اشاره می کند ما باید داستان ها را با دیگر افراد سهیم شویم تو هم و خیال تقسیم شده به یک واقعیت احساساتی تبدیل می شود. به واسطه قوه تخیل تقسیم شده، تجربیان تقسیم شده، واقعیت ها آفریده می شوند.حتی اگر نقطه آغاز این خلاقیت یک توهم و خیال عود کننده بود، مرحله بعدی آن، خیال و وهم تقسیم شده، یک حس واقعی خواهد بود.
کتابها به شیوه های زیادی صحبت می کنند: خواندن کتاب یک نوع باز آفرینی می باشد تا دنبال کردن مجموعه ای از راهبرها و راهنمایی هایی که توسط نویسنده قرار داده شده اند و یا حتی پیدا کردن تنها یک معنی درست از جهت و جنبه ی بنیادی تری، ترجمه را می توان یک نوع خواندن به شمار آورد. ترجمه همچنین تقسیم کردن، همکاری کردن در موقعیت های منحصربه فرد و به خصوصی است. به واسطه ی وفاداری نسبت به خواننده های متن و زبان مقصد، مترجم هم نسبت به نویسنده ی متن اصلی وفادار می باشد. ترجمه نوعی تبدیل و تعبیر می باشد همان گونه که هانس جورج گادامر[۶] می گوید: ترجمه تطابق یک اثر هندی به شکل هنری جدید دیگری می باشد: “که این به معنای تغییر و تبدیل متن به شکل جدیدی از آن می باشد.”
اما چگونه ما همه ی این ایده ها و اصول و قوانین را در ترجمه برای کودکان به کار می­گیریم؟ مسائل کلیدی همچون موقعیت، نقش خوانندگان مختلف، تعادل، عملکرد و وفاداری در ترجمه برای کودکان تا چه اندازه و چگونه نمایان و مشهودند؟ چگونه منطق گفتگو را در ترجمه کودکان به کار می بریم؟ و بچه های ما چه کسانی هستند؟
علی سبزه ای
کارشناس ارشد ترجمه

 

این مقاله توسط گروه مترجمین بترجم تهیه، ترجمه و تدوین شده است.
مایل هستید سفارش ترجمه خود را به یک تیم حرفه ای بسپارید؟! همین الان سفارش دهید.


[۱] Bruno Bettelheim
[۲] Susan Bassnett
[۳] Responses to Children’s Literature
[۴] Reinbert Tabbert
[۵] Tor-Bj?rn and Vilja H?gglund

[۶] Hans-Georg Gadamer

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 + 13 =