مرکز اطلاعات بترجم
ارائه محتوای ترجمه تخصصی

ترجمه تخصصی

ترجمه متون تخصصی

0 3
ترجمه تخصصی

ترجمه تخصصی ترجمه ای است که در آن مترجم متون تخصصی در رشته های مختلف را به زبان مقصد بر می گرداند. حوزه ترجمه تخصصی حوزه ای گسترده است و سطوح بسیار متنوعی را در بر می گیرد. به عنوان مثال، قاعدتا ترجمه متون پزشکی با ترجمه متون سیاسی تفاوت های زیادی دارد.
ترجمه تخصصی در رشته های مختلف کاربردهای فراوانی دارد. متون مورد نظر برای ترجمه می تواند پزشکی، مهندسی، سیاسی، اقتصادی، هنری، ادیان، فیزیک، ریاضی، علوم کامپیوتر و تعداد زیادی از رشته های متنوع دیگر باشد. و قاعدتا یک مترجم نمی تواند به تمام این علوم و متون مسلط باشد.
در اینجاست که بحث تخصص در ترجمه مطرح می شود. در حقیقت مترجم خوب مترجمی نیست که لزوما به تمام متون تخصصی در رشته های مختلف مسلط باشد و توانایی ترجمه آنها را داشته باشد. مترجم خوب و حرفه ای مترجمی است که تبحر و دانش لازم برای ترجمه متون تخصصی یک یا دو رشته تخصصی را داشته باشد.
در ترجمه تخصصی اصل اول برای مترجم این است که با لغات تخصصی رشته مورد نظر در زبان مبدا و مقصد آشنایی کافی داشته باشد و بداند که معادل هر لغت در زبان مقصد چیست و به چه صورت استفاده می شود. از طرفی ساختارهای متون تخصصی نیز به دلیل علمی بودنشان بسیار پیچیده و رسمی هستند. پس مترجم مربوطه باید توانایی تجزیه و تحلیل ساختارها را داشته باشد و بتواند آنها را با ساختارهایی رسمی و علمی در زبان مقصد جایگزین نماید.
پس هر مترجمی الزاما قادر نیست متون تخصصی را ترجمه نماید و برای این نوع ترجمه مترجم حرفه ای و حاذق مورد نیاز است.

 

طیبه احمدی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 × 2 =