مرکز اطلاعات بترجم
ارائه محتوای ترجمه تخصصی

ترجمه متون – بخش دوم

ترجمه متون - تشخیص واکنش خواننده که همان معنا و مفهوم در ترجمه رعایت شده است یا نه ؟!

0 182
ترجمه تخصصي متون

درکِ خوانندگان (۲) و ترجمه متون

نورمن هولند۱ و لئونا شرمن۲ نیرویی را به خواننده متن انتقال داده و خواندن را به عنوان فهم و درک شباهتها و تفاوتها و همچون باز آفرینی توصیف می کنند.
همچون هِردِر۳ آنها خواندن را نوع خاصی از ترجمه توصیف می کنند: خواننده مترجمی است که متنی که می خواند را باز آفرینی میکند ؛ به همین شکل خواننده هم خود را باز آفرینی می کند.
” هویتی که ما تعریف می کنیم راهی است برای تشخیص آمیزه ای از شباهت و تفاوت که زندگی بشری را تشکیل می دهد. ما به یکنواختی در یک شخص را از طریق اصرار و استادگی که در برابر تغییرات از خونشان می دهد پی می بریم. مانند وقتی که می گوییم، آن خیلی به رالف شبیه است ؛و بر عکس، تغییرات را در مقابل هر آن چه که تغییر نکرده است قرار داده و بدین شکل به وجود چنین تغییراتی پی می بریم: آن اصلاً شبیه به شوشا­نا نیست؛ یک راه برای رسمی کردن فعل و انفعالات شباهت و تفاوت این است که هویت را همچون موضوع بپنداریم که در بردارنده شباهت به علاوه تفاوت می باشد،که این خود در بردارنده تغییر و تحول می­باشد.
با این روش یک موضوع هویتی همانند موضوعی می شود که می توان در یک قطعه موسیقی یا یک قطعه ادبی آن را یافت. تلاش و سعی ما است که هر آن چه را که افراد برای تجربیات جدید می آورند را مشخص می کند، (مَن) واقعی و دستوری که ما به عنوان فاعل همه تغییرات در آن شخص درک می کنیم. به وسیله تِم است که می توانیم به حرکت ها و جنبش های جدید را همچون اختلافاتی پنداشت که نقش یک تِم پایدار در شکلی جدید را بازی می کند. خواندن و تفسیر ادبیات از این دسته باز آفرینی هستند.”
در هر نوع خواندن،­ خواننده امیدهایش روش و نگاهش به زندگی و هویت کلی خود را با هم درآمیزد. بر اساس نظریه های هلند و شرهن ما یک متن را شکل داده و دچار تغییراتی می کنیم تا زمانی که به آن تعیین و قطعیت که مورد نیاز زمان است، بخشی از صحنه ای شور که در آن ما بتوانیم آرزوهای خود لذت ببریم و ترس های خودمان را از بین ببریم. ترس ممکن است حتی روشن یا تجزیه شود به خصوص زمانی که از طریق ادبیات تجربه می شود.
استانلی فیش تشخیص می دهد که واکنش خواننده همان معنا و مفهوم می باشد. متنی که خوانده می­شود درست همان موضوعی نیست که در یک یا چند روش محدود و منحصر به فرد باید درک شود. اما معنا زمانی به وجود می آید که خواننده در عمل خواندن شرکت می کند.
خواننده بر تاثیر زمان، تجربه خواندن، مفهوم و معنا، جریان زمان تاکید می کند. این عوامل بین زمان حال و گذشته و آینده در حرکت و جریان هستند. خواننده نه تنها نسبت به کل عبارت واکنش نشان می دهد ( به عنوان مثال کل کتاب، کل داستان ) بلکه در هر لحظه به متنی که تا کنون خواننده عکس العمل نشان می­دهد. که در هر بیانی با هر اندازه موضوعی وجود دارد که به خواننده آن موضوع را تنها از کلمه اول، سپس کلمه دوم، و بعد هم کلمه سوم و به همین شکل برداشت کرده است و گزارش هر آن چه که برای خواننده اتفاق افتاده است گزارشی است از آن چه که برای آن موضوع رخ داده است.
 وقتی شخصی متنی ( ترجمه متون ) را می خواند به طور مدام و پیوسته آن متن آشکار و روشن می شود و دائماً    تغییرمی­کند. قطعاً ویژگی­های زبانشناختی متن به عنوان مثال، ویژگی های نحوی، بخشی از کل متن هستند. حلقه های متعددی بین ساختارها و معانی وجود دارد اما در هر موقعیت برای هر خواننده ساختارها به روش های مختلفی درک و استنباط می شوند و بدین ترتیب به معانی متفاوتی هم اشاره دارند.
همچنین بسیار حائزه اهمیت است که بگوییم حتی اطلاعات قبلی که مترجم – محقق یا نویسنده دارد با تعبیر و تفسیر متن در ارتباط می باشد. فیلسوف روسی و نظریه پرداز ادبی میخائیل باختین۴ نیز موضوعی مشابه را مطرح می کند. اگر ما درباره چیزی که هم اکنون برای ما اتفاق افتاده است صحبت می کنیم یا می نویسیم سپس ما به عنوان گویندگان حادثه بیرون از زمان و مکانی قرار داریم که همه اتفاق رخ داده است:
غیر ممکن است که هویتی را که بین خودم، منِ خودم و منی که موضوع داستانهایم می باشد را جعل کنم. دنیای نمایانگر، اگر چه واقعی و صادق، نمی­تواند از حیث زمانی با دنیای واقعی که نمایانگر آن است یکسان باشد دنیایی که نویسنده و آفریننده اثر ادبی آن باید کشف شود. به همین دلیل اصطلاح ?تصویر نویسنده? خیلی ناقص به نظرم می رسد: هر چیزی که در هر تالیف و اثری به یک تصویر تبدیل می شود [حتی تصویر نویسنده] واضح است که خود شنونده یا خواننده هم ممکن است تصویری از نویسنده خلق کنند. نه یک نیرویی که دست به افرینش میزند.
واضح است مه خود شنونده یا خواننده هم ممکن است تصویری از نویسنده خلق کند. که بدین وسیله او قادر است از بیوگرافی خود و دیگران نیز استفاده کند، در مورد عصر و دوره ای که نویسنده در آن زندگی و کار می کرده است مطالعه کند و همین طور در مورد دیگر مسائلی که مربوط به او می شود. اما با این کار ( شنونده یا خواننده ) تصویری هنرمندانه و تاریخی از نویسنده خلق نمی کند… .
به این ترتیب ما همواره سعی بر آن داریم که نویسنده، زندگی اش و آثاری که خلق کرده است را به منظور درک خود توصیف و تفسیر کنیم. اما چگونه می توانیم کلمه درک و فهم را توصیف کنیم؟ میخائیل باختین در همه نوشته هایش بر این تاکید دارد که درک و فهم به معنای کشف یک پیام یا عبارت نمی باشد. بلکه به معنای ترکیب افق های فمری مختلفی است که مربوط به خواننده ها و نویسنده های متفاوتی می باشد. نویسنده متن اصلی و مفسران آن، همانطور که هنس جرج گادامر۵ گفته است.
با وجود این، همانطور که اَندرو چِستِرمَن۶ بدان اشاره می­کند همه ما در مورد ارزش و اهمیت درک و فهم عقیده مشترکی داریم. هنگام تلاش برای درک مساله ای­، ما آزادی فکری را تمرین می­کنیم. این مساله به احتمال کلی تفسیر دیدن پیوستگی ها، ترسیم نتایج اشاره دارد که به شکلی قابل درک در موارد نیاز به تفسیر متنی بوده است به کار رفته است.
بو موهل۷ و مای اسکاک۸ محققان دانمارکی، در حوزه درک و تجربه ی خواندن کودک کارکرده اند. آنها به شدت بر اهمیت درک و فهم و همین طور بر اهمیت تجربه و آزمودگی متنی تاکید دارند، که بر خلاف درک متن به شیوه ای صحیح و از پیش تعین شده می باشد. آنها مشخصه های زیر را به درک و فهم نسبت می دهند: بیان شفاهی و درازگویی، کنایه ای، خوانایی، درک ارزش و قدر درک ارزش در این جا به این معنا است که خواننده دارای انگیزه شده و این که می خواهد درک کند و چیزی گفته شود. بنابراین فهم یک متن از راه های مختلفی و دیدگاه های متفاوتی امکان پذیر می­باشد. هنگام خواندن، خواننده در جستجوی چیزهای متفاوتی می باشد.
هنگامی که خواننده در جستجوی پاسخ می باشد، به طور فعال درک می کند. همانطور که باختین اشاره می کند درک فعال به این معنا است که لغت و کلمه مورد نظر را به یک سیستم قابل درکی تبدیل کنیم. درک فعال چیزی که باید درک شود را با افق فکری کسی که می خواهد آن را درک کند ترکیب کرده و پاسخ ها و واکنش های پیچیده و مختلفی از خودنشان می دهد. درک فعال به معنای انتخاب کردن موافق یا مخالف می باشد.
بنابراین به طور مدام، یک متن به واسطه خواننده­های جدید معناهای جدیدی پیدا می کند. و حتی به واسطه همان خواننده های قبلی اما در موقعیت های جدید. پس یک متن دروناً مجاب­ کننده و تشویق­ کننده می­باشد. نیمی از یک کلمه خاص خود آن کلمه است و نیم دیگر با آن ناسازگار می­باشد. اما می توان همه ی یک کلمه را از آن خود آن کلمه و خاص آن کلمه کرد. یک کلمه خلاق و تولید کننده است، دائماً در حال تغییر بوده و باز است یعنی همواره قابل استفاده بوده و هیچ گاه تمام نمی شود.
چیزی است متفاوت با متن قابل اعتماد که یک کلمه موضوع خارجی است که پیشا پیش داده شده است. درک فعال موضوع که باید درک شود را غنی و پر بار می سازد، مساله را نسبت به قبل پربارتر می سازد. زمانی که ما یک متن به شکلی فعال ترجمه می کنیم همین اتفاق می افتد: نسخه اصل از متن ترجمه شده به دست می­آید.

برای مشاهده قسمت اول این متن به اینجا، و برای مشاهده قسمت های بعدی آن به ترتیب به

اینجا: (۱) و(۳) مراجعه کنید.


نویسنده: علی سبزه ای
کارشناس ارشد ترجمه

 

این مقاله توسط گروه مترجمین بترجم تهیه، ترجمه و تدوین شده است.
مایل هستید سفارش ترجمه خود را به یک تیم حرفه ای بسپارید؟! همین الان سفارش دهید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک × یک =