مرکز اطلاعات بترجم
ارائه محتوای ترجمه تخصصی

مقاله تربیت معلم و تجزیه و تحلیل تطبیقی برنامه های دوره کارشناسی ارشد در “ترکیه و ایالات متحده آمریکا”

برنامه های آموزشی تربیت معلم کارشناسی ارشد

0 117
ترجمه علوم تربیتی

دوره های تربیت معلم - برنامه های تربیت معلم - مقاله تربیت معلم

ترجمه علوم تربیتی

با سلام امروز در مورد تجزیه و تحلیل تطبیقی دوره های فرهنگ عمومی تحصیلات تکمیلی مقاله تربیت معلم ( برنامه های تربیت معلم ) را برای شما خوانندگان عزیز اماده کردم ،امیدوارم از ترجمه انجام شده لذت ببرید

در حوزه مقوله های دانش در برنامه های آموزشی تربیت معلم دوره کارشناسی در “ترکیه و ایالات متحده آمریکا”

در این مطالعه، کلیات آموزش و پرورش و دوره های عمومی در حوزه مقوله های دانش در برنامه های مقاله تربیت معلم دوره کارشناسی در ترکیه و ایالات متحده آمریکا مقایسه شده است. این تحقیق یک مطالعه آموزشی مقایسه ای است و از یک مدل توصیفی استفاده می کند.

دوره ها

در این مطالعه، دوره های عمومی آموزش و پرورش در دوره های تربیت معلم عمومی در دانشکده های آموزش و پرورش گزی، آنکارا، هاتپه، آنادلو و دانشگاه مرمره در ترکیه و فلوریدا مرکزی ، دلاوره، دانشگاه ایالتی و ایندیانا در ایالات متحده آمریکا مورد بررسی قرار گرفت . در این مطالعه از روش بررسی اسناد استفاده شده و داده ها از طریق روش تحلیل اسناد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

نتایج مطالعه نشان می دهد که دوره های عمومی فرهنگی که در ترکیه اجباری هستند، توسط شورای تحصیلات عالی (YÖK) تعیین شده است و در همه دوره های کارشناسی در دانشکده های تحصیلی اعمال می شوند. با این حال، هیچ توضیحی در مورد اینکه  چه معیارهایی در هنگام تعیین این ۹ کلاس فرهنگ عمومی اجباری مورد توجه قرار می گیرد وجود ندارد ؟

در حالی که YÖK تاکید بر یک دانشجوی مقاله تربیت معلم که به شیوه پیچیده آموزش دیده است، تأکید می کند، نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که این دوره های اجباری در برنامه های تربیت معلم دوره کارشناسی به اندازه کافی برای خدمت به اهداف مورد نظر متنوع نیست.

از سوی دیگر، برخی از دانشگاه ها بعضی از دوره های فرهنگ عمومی اختیاری تربیت معلم را در مقوله های دانش ارائه می دهند؛ با این حال، برخی از این ها دانش حرفه ای تدریس و رشته های اصلی هستند.

دوره های اجباری و اختیاری مقاله تربیت معلم( برنامه های تربیت معلم )

دوره های اجباری تربیت معلم در بخش آموزش عمومی در ایالات متحده آمریکا توسط خود دانشگاه ها تعیین می شود  در حالی که این کار به طور مرکزی توسط شورای تحصیلات عالی (YÖK) در ترکیه انجام می شود و دوره های اجباری هر دانشگاه بر حسب محتوا و تعداد متفاوت است. با این حال، دوره های اختیاری تحت موضوعات خاص گروه بندی می شوند و این موضوعات مربوط به رشته های خاص است. برای دانشجویان انتخاب مقادیر معینی از دوره ها در هر موضوع اجباری است. این اجبار انتخاب دوره های مشابه تحت همان موضوعات را مسدود کرده و دانشجویان را برای انتخاب دوره های مختلف هدایت می کند.

کلید واژه ها:

آموزش عالی، برنامه های تربیت معلمان، برنامه درسی آموزش معلمان ابتدایی، فرهنگ عمومی، دوره های فرهنگ عمومی ، آموزش عمومی، مدل های آموزشی عمومی تربیت معلم

برای سفارش مقاله تربیت معلم ( ترجمه تخصصی علوم تربیتی ) لطفا لینک سفارش را کلیک کنید.

 

این مقاله توسط گروه مترجمین بترجم تهیه، ترجمه و تدوین شده است.
مایل هستید سفارش ترجمه خود را به یک تیم حرفه ای بسپارید؟! همین الان سفارش دهید.

 

متن انگلیسی مقاله تربیت معلم

A comparative analysis of general culture courses within the scope of knowledge categories in undergraduate teacher education programs “Turkey and the USA”تربیت معلم 

Department of Education Sciences, Faculty of Gazi Education, Gazi University, Besevler, Ankara, Turkey.

Department of Education Sciencesتربیت معلم , Faculty of Education, Duzce University, Duzce, Turkey

In this study, general culture and general education courses within the scope of knowledge categories

in undergraduate teacher education programs in Turkey and the USA are comparatively analyzed

Theتربیت معلم 

study is a comparative education study and uses a descriptive model. In the study, the general culture -general education courses taught in the elementary teacher education curriculum at the education

faculties of Gazi, Ankara, Hacettepe, Anadolu and Marmara Universities in Turkey and Central Florida,

Delaware, Utah State and Indiana Universities in the USA were examined.

In the study, the document review method was used and the data were analyzed through the document analysis techniqueتربیت معلم .

The results of the study reveal that the general culture courses that are compulsory in Turkey were

determined by The Council of Higher Education(YÖK)and they are applied in all of the undergraduate

programs at education faculties. Yet, there are no explanations about what criteria are taken into

consideration while determining these nine compulsory general culture courses

While YÖK puts emphasis on a teacher candidate being trained in a sophisticated manner, the results of the study

ascertain that these compulsory courses within undergraduate teacher education programs are not

diverse enough to serve the intended purposes.

متن انگلیسی مقاله برنامه های تربیت معلم

On the other hand, some universities suggest some

elective general culture courses within knowledge categories; however, some of these are professional

teaching knowledge and major coursesتربیت معلم 

The compulsory courses within the category of general

education in the USA are determined by the universities themselves whereas this is done centrally by

The Council of Higher Education (YÖK) in Turkey, and the compulsory courses of each university vary in terms of content and number

However, the elective courses are grouped under certain themes and these themes are related to certain disciplines.

It is compulsory for students to elect certain amounts of

courses within each theme. This blocks electing similar courses unde r the same themes and directs the

students to elect different courses.

Key words:

Higher education ،teacher education programs    elementary teacher education curriculum,   ،general  culture ،general culture courses   general education general education modelsتربیت معلم 

این مقاله توسط گروه مترجمین بترجم تهیه، ترجمه و تدوین شده است .
مایل هستید سفارش ترجمه خود را به یک تیم حرفه ای بسپارید؟! همین الان سفارش دهید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهارده − 3 =